Misia v Afrike

Náš misionár Roman nás prosí o modlitby. Tanzánia sprísňuje vízovú politiku a tak sa reálne môže stať, že viacerým pracovníkom našej tamojšej partnerskej organizácie nebudú predĺžené víza a budú musieť krajinu opustiť. Modlime sa, aby aj v tejto situácii Pán Boh zasiahol a pomohol nájsť riešenie, vďaka ktorému by práca na preklade Biblie mohla ďalej napredovať.