Kázne v MP3 rok 2018

Audio záznamy kázni v MP3 formáte

Pre stiahnutie kázne kliknite na jej názov.
Pre vypočutie kázne priamo z internetu kliknite na šípku vpravo vedľa názvu. Je potrebné mať nainštalovaný Adobe Flash Player.

18.3.2018 R. Neumann Lk. 6:1-5 Gordický uzol
11.3.2018 J. Kohút Lk. 4:14-30 Začiatok Ježišovej služby
4.3.2018 Š. Evin Lk. 4:1-13 Kozmický zápas v púšti
25.2.2018 R. Neuman Lk. 1:46-55 Vodopád Radosti
18.2.2018 J. Verčimák Lk. 18:1-8 Modliť sa a neochabovať
11.2.2018 R. Neumann Lk. 18:9-14 Aký je správny vzťah k Bohu?
4.2.2018 R. Neumann Mt. 25:14-30 Poznať zámer, aký so mnou Boh má
28.1.2018 R. Neumann Mt. 13:44-46 Stojí to všetko, ale stojí to za to
21.1.2018 Ján Henžel Mt 25:1-13 V Ten deň môže byť neskoro
14.1.2018 Ján Verčimák Mt 20:1-16 Ako sa poslední stali prvými ?
7.1.2018 R. Neumann Mt 22:37-39 To NAJ