Kázne v MP3 rok 2011

Audio záznamy kázni v MP3 formáte

Pre stiahnutie kázne kliknite na jej názov.
Pre vypočutie kázne priamo z internetu kliknite na šípku vpravo vedľa názvu.

25.12.2011 Š. Evin Luk 2 Naše oči vidia Božiu spásu
18.12.2011 Cs. Tolnai Mat 2:1-16 Ježiš - Pán celého stvorenstva a vesmíru
11.12.2011 Š. Evin Ezd 9:15-10:6 Hranica, ktorá chráni nás a Božiu povesť
4.12.2011 M. Machajdík R 7:1-25 Ospravedlnený skrze vieru II
27.11.2011 Š. Evin Ezd 8:35-10:1 Naše neprávosti nám prerástli cez hlavu
20.11.2011 Cs. Tolnai Ž 32:1-11 Dokonalé odpustenie
13.11.2011 J. Kerekrety Ž 22:23,
Luk 2:10-14
Žite radostne aj dnes
6.11.2011 M. Haszics J 17:1-26 Veľkňazská modlitba
30.10.2011 J. Tomašovský J 13:34-35 Čo nás charakterizuje
23.10.2011 Š. Evin Ezd 7:21 - 8:23 Služobník v akcii - prípravy
16.10.2011 Š. Evin Ezd 7:1-10 Boží služobník - nástroj duchovnej obnovy
9.10.2011 P. Prištiak Luk 17:11-19 Slávnosť ďakovania
2.10.2011 P. Bomba J 10:11-14 Dobrý Pastier
25.9.2011 Š. Evin Ezd 5-6 Nestačí začať, potrebné je dokončiť
18.9.2011 Cs. Tolnai Iz 61:1-11 Mesiáš prinášajúci radosť
11.9.2011 M. Haszics Jan 16:1-16 Nenávisť sveta a láska Božia
4.9.2011 Š. Evin Ezd 4:1-24 Konfrontácia
21.8.2011 E. Dodds Ž 16:1-11 Božia vernosť
14.8.2011 J. Taylor J 1:19-44 Svedectvo Jána Krstiteľa
7.8.2011 M. Machajdík R 3:1-31 Ospravedlnený skrze vieru
31.7.2011 J. Tomašovský Luk 16:1-13 Kresťan a majetok
24.7.2011 Cs. Tolnai Mt 18:21-35 Čo je odpustenie?
17.7.2011 M. Haszics J 15:18-27 Svet ťa nenávidí
10.7.2011 Š. Evin Ezd 1:1-67 Sloboda
3.7.2011 J. Henžel Z 19:1-15 Božie ziavenie
26.6.2011 Cs. Tolnai Mt 25:1-13 Pravá a falošná identita kresťana
19.6.2011 Š. Evin Zach 8:1-8 Deň rodiny
12.6.2011 Š. Evin Sk 19:1-10 Duch Svätý nám dáva Kristov život
5.6.2011 J. Tomašovský Mk 5:1-20 Cena za život
2.6.2011 Cs. Tolnai Ž 121:1-8 Sviatok nanebovstúpenia Pána
29.5.2011 Š. Evin 1Pt 5:10-14 Zostávajte v Božej milosti
22.5.2011 Š. Evin 1Pt 5:6-11 Akcie a reakcie
15.5.2011 M. Haszics J 15:1-17 Ježiš - vínny kmeň
8.5.2011 Cs. Tolnai Iz 25:6-8 Kráľovská hostina na Sione
1.5.2011 M. Moravský Ž 12 Bremená v našom živote a čo s nimi
24.4.2011 Š. Evin Sk 2 Vzkriesenie toho Ježiša
17.4.2011 J. Tomašovský R 10:9-15 Čo to znamená byť kresťanom
10.4.2011 Š. Evin 1Pt 5:1-6 Mladší, buďte poddaní starším
3.4.2011 Cs. Tolnai Mt 17:1-9 Ježiš na hore premenenia
27.3.2011 M. Haszics J 14:1-31 Ježiš udáva smer, spôsob a cieľ života
20.3.2011 Š. Evin 1Pt 5:1-5 Starší, paste Božie stádo
13.3.2011 M. Pristiak Rut 2:1-23 Rút zbiera klasy na Bóazovom poli
6.3.2011 M. Haszics J 13:1-38 Ježišová úcta k nám
27.2.2011 Š. Evin 1Pt 4:12-19 Počítajme s utrpením pre Krista
20.2.2011 Š. Markuš 1M 11:1-9 Výstraha pred pohanstvom
13.2.2011 J. Kohút 1M 11:1-9 Človek si buduje meno bez Boha
6.2.2011 Cs. Tolnai L 18:35-43 Slepec pri Jerichu
30.1.2011 M. Haszics J 12:37-50 Židovská nevera
23.1.2011 M. Haszics J 12:12-36 Ježiš v Jeruzaleme
16.1.2011 Š. Evin 1Pt 4:7-11 Duchovný životný štýl
9.1.2011 Š. Evin 1Pt 4:1-11 Už nestrácajte čas
2.1.2011 M. Haszics J 12:1-11 Pomazanie Ježiša v Betánii