Kázne v MP3 rok 2012

Audio záznamy kázni v MP3 formáte

Pre stiahnutie kázne kliknite na jej názov.
Pre vypočutie kázne priamo z internetu kliknite na šípku vpravo vedľa názvu.

 

30.12.2012 M. Prišťák Rút 4 Vykúpenie
25.12.2012 Š. Evin Mt 1:17-25 Nový človek - nový začiatok
23.12.2012 J. Verčimák Mk 12:13-44 Neoponuj Ježišovi
16.12.2012 M. Machajdík Rim. 14 :1-23 Miluj svojho blížneho ako seba samého
9.12.2012 T. Patterson Pr 1:1-7 Vzkriesenie múdrosti
2.12.2012 Š. Evin Mk 11:27 - 12:12 Konfrontácia autorít
25.11.2012 T. Kohut Iz 43:1-5 Neboj sa, veď som s tebou
18.11.2012 Cs. Tolnai Mk 11:1-25 Triumfálny príchod chudobného kráľa
11.11.2012 M. Haszics Mk 10:32-52 Kariéra alebo služba
4.11.2012 Š. Evin Mk 10:13-31 Dobrý a bohatý, ale skrachovaný
28.10.2012 Š. Evin Mk 10:1-16 Ježiš, rozvody a my
21.10.2012 J. Birnie Rim 10:1-17 Pavlová hlboká túžba
14.10.2012 P. Kučera Ján 5:10-14 Povaha kresťanskej radosti
7.10.2012 J. Schlitt - Príbeh záchrany
30.9.2012 J. Vercimák Mk 9:30-48 Žite spolu v pokoji
23.9.2012 J. Aszonyi Mat 14:13-21 Dve hostiny
16.9.2012 Cs.Tolnai Mk 9:2-29 Slávny vrch premenenia verzus problematický svet pod ním
9.9.2012 Š. Evin Mk 8:27-9:1 Nie je kristus ako Kristus
2.9.2012 Š. Evin Mk 7:31-8:30 Už vieme, kto je Ježiš?
26.8.2012 J. Tomašovský Mk 7:1-30 Netradičný Ježiš
19.8.2012 Cs. Tolnai Mk 6:31-56 Nikdy nie si mimo dohľadu Boha
12.8.2012 M. Haszics Mk 6:1-29 Tri obrazy nasledovania
5.8.2012 M. Machajdík Rim 8:1-18 Život v Duchu
29.7.2012 Cs.Tolnai Mk 4:35-5:43 Ježiš - Pán nad stvorením, nad mocnosťami, chorobou a smrťou
22.7.2012 M.Prišťák Rut 3:1-18 Boh vedie ľud za milosrdenstvom
15.7.2012 Š. Evin Mk 4:1-34 Ako rastie Božie kráľovstvo
08.7.2012 Š. Evin Mk 3:7-35 Boží kráľ a jeho nový ľud
1.7.2012 J. Verčimák Mk 2:18-3:6 Nekompatibilný Ježiš
24.6.2012 Š. Evin Mk 1:40-2:17 Ježišova priorita
17.6.2012 Cs. Tolnai Mk 16:16-39 Kafarnaum hore nohami
10.6.2012 M. Haszics Jan 21:1-14 Či ma miluješ?
3.6.2012 Š. Evin Mk 1:1-15 Prichádza k nám Boží kráľ
28.5.2012 Cs. Tolnai Rim 8,Joel 3,Jer 31 Duch svätý nám bol daný
27.5.2012 D. Hughes Rim 2:1-2 Kresťanská zodpovednosť
20.5.2012 Cs. Tolnai 2Sam 7:1-29 Hospodin plní svoje zasľúbenia a stavia nám dom
13.5.2012 Š. Evin Kol 4:7-18 Pozdravy, ktoré spájajú
29.4.2012 T. Kohút 2M 3:1-22 Pán mi cestu dá
29.4.2012 Š. Evin Kol 4:2-6 Naše nové postoje v misii
22.4.2012 C. Tolnai Kol 3:22-4:1 Nezadržiavat mzdu to je to správne
15.4.2012 J. Henžel Kol 3:17-21 Naša nová (kristovská) identita doma
8.4.2012 M. Haszics Mat 28:1-20 Malá epizóda s veľkou perspektívou
4.3.2012 Š. Evin Mk 14:12-26 Veľkonočné premýšľanie
1.4.2012 Chris Menzfeld Mt 21:1-11 Zaujal ťa Ježiš?
25.3.2012 Š. Markuš 1Pt 1:3-25 Viera aj v utrpení
18.3.2012 C. Tolnai Kol 3:11-17 Nové rúcho
11.3.2012 J. Kohút Kol 3:1-11 Sústreďte sa na nebeské a umŕtvujte pozemské
4.3.2012 Š. Evin Kol 2:16-23 Bezkonkurenčný Kristus
26.2.2012 M. Haszics Kol 2:6-15 Piaty Element
19.2.2012 Š. Evin Kol 1:24-2:7 Pokračujme iba s Kristom
12.2.2012 C. Tolnai Kol 1:15-23 Neodkloňme sa od Krista
5.2.2012 Š. Evin Kol 1:9-14 Naše modlitebné túžby
29.1.2012 J. Henžel Kol 1:1-8 Cirkev a slovo evanjelia
22.1.2012 C. Tolnai Ž 139:1-24 Boh pozná naše myšlienky
15.1.2012 Š. Evin Luk 15:11-32 Márnotratný Boh
8.1.2012 M. Haszic Ján 18:1-11 Ježišovo zajatie
1.1.2012 Š. Evin Ezd 10:1-44 Pokánie a obnova spoločenstva zmluvy