Kázne v MP3 rok 2018

Audio záznamy kázni v MP3 formáte

Pre stiahnutie kázne kliknite na jej názov.
Pre vypočutie kázne priamo z internetu kliknite na šípku vpravo vedľa názvu. Je potrebné mať nainštalovaný Adobe Flash Player.

15.4.2018 J. Verčimák Žalm 119:169-176 Blúdim, Hľadaj ma
8.4.2018 J. Tomašovský Ef. 3 Načo Cirkev?
1.4.2018 R. Neumann Lk. 24:36-53 Istota vzkriesenia
30.3.2018 R. Neumann Lk. 23:26-49 Odpusť im
25.3.2018 D. Jurčo Lk. 10:25-37 Milosrdný Samaritán
18.3.2018 R. Neumann Lk. 6:1-5 Gordický uzol
11.3.2018 J. Kohút Lk. 4:14-30 Začiatok Ježišovej služby
4.3.2018 Š. Evin Lk. 4:1-13 Kozmický zápas v púšti
25.2.2018 R. Neuman Lk. 1:46-55 Vodopád Radosti
18.2.2018 J. Verčimák Lk. 18:1-8 Modliť sa a neochabovať
11.2.2018 R. Neumann Lk. 18:9-14 Aký je správny vzťah k Bohu?
4.2.2018 R. Neumann Mt. 25:14-30 Poznať zámer, aký so mnou Boh má
28.1.2018 R. Neumann Mt. 13:44-46 Stojí to všetko, ale stojí to za to
21.1.2018 Ján Henžel Mt 25:1-13 V Ten deň môže byť neskoro
14.1.2018 Ján Verčimák Mt 20:1-16 Ako sa poslední stali prvými ?
7.1.2018 R. Neumann Mt 22:37-39 To NAJ