Kázne v MP3 rok 2014

Audio záznamy kázni v MP3 formáte

Pre stiahnutie kázne kliknite na jej názov.
Pre vypočutie kázne priamo z internetu kliknite na šípku vpravo vedľa názvu.

28.12.2014 Š. Evin 2Kor 1:21-2:11 Tenká čiara medzi zármutkom a radosťou
25.12.2014 Š. Evin Luk 1:57-80 Benedictus
21.12.2014 M. Haszics 2Kor 1:1-20 Úvod do 2. listu Korinťanom
14.12.2014 M. Prišťák Jakub 3:13-18 Chodiaca kázeň
7.12.2014 M. Kačúr 5M 7:1,17-26 Neboj sa i boj sa
30.11.2014 Š. Markuš 1Pt 4:1-19 Koniec všetkého je blízko
23.11.2014 A. Coleclough Ef 1:15-23 Modlím sa za vás, aby...
16.11.2014 J. Tomašovský Mat 13 Podobenstvo o rozsievačovi
9.11.2014 Š. Evin 1Kor 15:1-54 A čo bude potom? 5 (Vzkriesenie)
2.11.2014 Š. Evin Ján 14:1-3 A čo bude potom? 4
26.10.2014 J. Verčimák 2 Sam 2:1-11 Nechceme Dávida za kráľa?
19.10.2014 Š. Evin Zj 20:10-15 A čo bude potom? 3
12.10.2014 Cs. Tolnai Lk 7:36-50 Duch farizejov a duch Ježišov
5.10.2014 M. Haszics Mk 14:1-10 Čo poburuje veriacich
28.9.2014 J. Verčimák Žalm 42,43 Terajšie utrpenie a budúca nádej
21.9.2014 Ch. Menzfeld Žalm 62 Iba v Bohu
14.9.2014 Š. Evin Luk 16:19-31 A čo bude potom? 2
7.9.2014 Š. Evin Gn 2:15-17 A čo bude potom? 1
31.8.2014 M. Prišťák Jk 3:1-12 Ako skrotiť jazyk
24.8.2014 J. Verčimák Amos 9 Milosť
17.8.2014 M. Haszics Amos 8 Padnú a viac nevstanú
10.8.2014 Š. Evin Amos 7 Amosova videoprezentácia alebo reálny pohľad na stav vecí
3.8.2014 J. Adna 1Pt 3:13-18 Kázeň
27.7.2014 J. Tomašovský Rim 6:15-23 Otrok spravodlivosti
20.7.2014 M. Uhriňák Gn 22:1-19 Abrahámova láska
13.7.2014 Š. Evin Amos 6 Nepoddávajme sa duchovnej ľahostajnosti a apatii
6.7.2014 J. Verčimák Amos 5 Nedá sa spoliehať na náboženské zvyky
29.6.2014 Š. Evin Amos 4 Človek, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom
22.6.2014 D. Fajfr Ján 21:1-14 Misijný záujem o svet
15.6.2014 J. Birnie Iz 55 Božia štedrosť
8.6.2014 Š. Evin Sk 1:4-8 Žiť život ako Kristus?
1.6.2014 M. Haszics Amos 3 Hospodin hovorí, kto by neprorokoval?
25.5.2014 T. Patterson Genesis 1 Kto som a kde som
18.5.2014 M. Moravský Fil 3:12 Naše postoje k minulosti a budúcnosti
16.5.2014 J. Henžel 1Tes 1 Konferenčná bohoslužba
11.5.2014 Š. Evin Amos 1:3 - 2:16 Všetky národy sa musia zodpovedať Bohu
4.5.2014 R. Neumann 2Kor 4:6-7 Božia sláva v hlinených nádobách
27.4.2014 J. Verčimák Amos 1:1-2 Keď Boh hovorí
20.4.2014 Š. Evin Lk 23:39-43 Zmena na smrteľnej posteli
13.4.2014 Spevokol Bardejov Veľkonočná kantáta
6.4.2014 S. Krupa Rút 1:6-18 Prijatie
30.3.2014 Š. Evin 2Kor 1:3-7 Evanjelium v centre života 14
23.3.2014 Š. Evin 1Tim 6:6-19 Evanjelium v centre života 13
16.3.2014 M. Hazszic 1Pt 3:10-18 Posväcujte Krista v srdci
9.3.2014 J. Verčimák Izaiáš 12 Evanjelium v centre života 12
2.3.2014 Š. Evin Kol 1:13-20 Evanjelium v centre života 11
23.2.2014 M. Prišťák Jk 2:14-26 Zapnutá viera
16.2.2014 Š. Evin Jk 3:10-4:12 Evanjelium v centre života 10
9.2.2014 J. Kohút Iz 55:6-7 Nekonečne hľadajúci
2.2.2014 J. Verčimák 1Tes 4:1-12 Evanjelium v centre života 9
26.1.2014 Š. Evin Kol 3:12-21 Evanjelium v centre života 8
19.1.2014 Š. Evin Kol 3:1-17 Evanjelium v centre života 7
12.1.2014 M. Foster Lk 18:9-14 Kto pred Bohom obstojí
5.1.2014 M. Haszics Izaiáš 55 Pravá bohoslužba