Skupiny

Štúdium Biblie v menšej skupine

Streda / 1x za 14 dní / 19:00 - 20:30

V menšej skupine ľudí chceme objavovať krásu Krista. Pre duchovný rast je dobré byť súčasťou nejakej menšej skupinky. Pretože tam je príležitosť k osobnému poznaniu, otázkam i spoločnému objavovaniu významu Božieho slova a tým i Krista.
„Nedeľná bohoslužba mi pomáha milovať viac Boha, moja skupinka je miestom, kde sa učím milovať druhých. A aj v malých veciach sa snažím slúžiť.“
Počas školského roka mimo školských prázdnin prebiehajú zmiešané skupiny, ale aj čisto ženské. Stačí si vybrať.

Chceš za zapojiť? Kontaktuj nás

Prečo je dobré patriť do skupinky?

malá skupina prináša tieto dôležité benefity:

OSOBNÉ OBJAVOVANIE – v malej skupine ľudí k nemu dochádza oveľa lepšie ako vo veľkej. Jednoducho - sme do toho viac vtiahnutí. Nad otvorenou Bibliou si chceme klásť poctivú otázku: „Čo to znamená pre mňa?“ a spoločne s druhými hľadať odpoveď, pretože sme všetci na rovnakej ceste poznávania Krista. Skupinka neznamená druhé kázanie, znamená spoločné a osobné objavovanie. Pomáha nám učiť sa, ako čítať Bibliu, aby sme jej rozumeli. Môžeš sa učiť, ale taktiež klásť otázky, vidieť jasnejšie, čo to pre teba znamená.

UČENIE SA AKO ČÍTAŤ BIBLIU – pri kázaní rečník prirodzene nemá mnoho času na to, aby vysvetlil proces, ako k záverom došiel. V malej skupinke lepšie vidíme, ako sme k nim došli. Prirodzene tak objavujeme dobrú metódu interpretácie. Rovnako je to i s aplikáciou. V malej skupinke môžeme viac času a vo väčších detailoch stráviť nad osobnou aplikáciou.

HLBŠIE PRIATEĽSTVO – v menšej skupine sa lepšie hovorí o starostiach i radostiach. Pretože sme veľké spoločenstvo, prirodzene nemôžeme poznať všetkých. Zároveň ale jedni druhých veľmi potrebujeme. Skupinka je preto dôležitá, aby som sa nestratil v dave, mal konkrétnych ľudí okolo seba a prehlbovali sa tak vzájomné priateľstvá.

Vedieš skupinku? Chceš sa učiť viesť skupinku?

Chceme ťa v tom podporiť - je to veľmi dobré dielo!

Roman Neumann sa pravidelne raz mesačne stretáva s vedúcimi skupín, kde im pomáha vidieť hlavné myšlienky kapitol a celkový obraz toho, čo bude nasledovať na skupinkách. Pokiaľ ťa to zaujíma, kontaktuj ho. Rád si pre teba nájde čas.

Kontakt

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy