Na stiahnutie

Dokumenty zboru

Manželstvo a sobáš v zbore - stanovisko staršovstva - stiahnuť tu
Rozvod a nový sobáš - stanovisko staršovstva - stiahnuť tu


Dokumenty cirkvi

Ústava Cirkvi bratskej - stiahnuť tu
Poriadok Cirkvi bratskej - stiahnuť tu

Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k biblickej mužskosti a ženskosti - stiahnuť tu
Ženy a muži v cirkvi - 50 otázok - stiahnuť tu
Biblical manhood and womanhood - 50 questions - stiahnuť tu