Poslanie nášho zboru

Túžime byť služobníkmi
Trojjediného Boha,
ktorý sa nám zjavil vo svojom Slove
a vo svojich činoch.

Preto v našom zbore chceme zmocnení Božím Duchom:

  • zvestovať Slovo Božie na duchovný rast kresťanov

  • a vzájomne si v láske slúžiť

  • prinášať evanjelium neveriacim,

  • konať pre nich skutky milosrdenstva

  • a ponúkať im otvorené spoločenstvo, aby sa stali Ježišovými učeníkmi.