Program a podujatia

Aktuálny program na mesiac v Infoliste

Bohoslužby a pravidelné podujatia

Nedeľa 9:30

  • Bohoslužby s piesňami, hudbou a výkladom Svätého Písma
  • Nedeľná besiedka - stretnutie detí predškolského a školského veku samostatne počas bohoslužieb

Streda

Skupinky, modlitebné stretnutie alebo večer cháľ pre každého v Leviciach.

Levice - každú stredu o 19:00

Biblické štúdium a modlitebné stretnutie pre každého: Dolná Seč, Mýtne Ludany a Nový Tekov každú druhú stredu:
18:00 (od 30.10.2016 do 26.3.2017)
19:00 (od 26.3.2017 do 29.10.2017)

Horná Seč každú stredu:
18:00 (od 30.10.2016 do 26.3.2017)
19:00 (od 26.3.2017 do 29.10.2017)

Piatok 16:00

  • Detský spevokol Studnička - pre chlapcov a dievčatá od 2.ročníka ZŠ, ktorí radi spievajú a učia sa nové piesne

Piatok 17:45

  • Mladší dorastenecký klub (MDK) – pre chlapcov a dievčatá vo veku 12-14 rokov

Sobota 18:00

  • Dorast – pre stredoškolákov

Sobota 19:00

  • Mládež – pre všetkých, ktorí sa cítia byť mladí