V skupinkách objavovať krásu Krista a Jeho zámer

Streda | 1x za 14 dní | 19:00 - 20:30 | začíname 13.9.

Sme vďační za všetkých, ktorí sú už teraz zapojení do rôznych skupiniek. Radi by sme však dali príležitosť zakúsiť toto požehnanie ďalším.

Pre duchovný rast je dobré byť súčasťou nejakej menšej skupinky. Pretože tam je príležitosť k osobnému poznaniu, otázkam i spoločnému objavovaniu významu Božieho slova a tým i Krista. Preto vznikajú pre školský rok 2017/2018 ďalšie štyri skupinky. Na skupinky sa môžete hlásiť na nástenkách vo vestibule alebo priamo Anke Markušovej ( levice@cb.sk).

Prečo je dobré patriť do skupinky?

„Nedeľná bohoslužba mi pomáha milovať viac Boha, moja skupinka je miestom, kde sa učím milovať druhých. A aj v malých veciach sa snažím slúžiť.“

Pokiaľ vážne chceš duchovne rásť, zapoj sa do skupinky, pretože malá skupinka prináša tieto dôležité benefity:

3 skupinky: Spoločne objavovať krásu Krista z Jánovho evanjelia

Tieto 3 skupinky budú v CB Levice v stredu od 19:00 – 20:30 každých 14 dní, okrem školských prázdnin. Spoločne budeme prechádzať Janovým evanjeliom a posledných 15 minút skupinky chceme venovať modlitbám. Veľkou pomocou je, keď si každý účastník vopred doma prečíta kapitolu, ktorú budeme otvárať na skupinke. Na prvú skupinku, ktorá bude 13. 9. bude užitočné si vopred prečítať 1. kapitolu evanjelia podľa Jána. Tieto skupinky povedie Roman Neumann (zmiešaná skupinka), Ján Verčimák (zmiešaná skupinka) a Zdeňka Neumannová s Ankou Evinovou (skupinka žien).

Ďalšia skupinka: Svetová skupinka

Ďalšiu skupinku povedie Ján Prišťák ml. v stredu od 19:00 – 20:30 každých 14 dní, okrem školských prázdnin. Prvá bude 13.9. v CB Levice.

Posledné Ježišove slová boli, aby sme išli a robili učeníkov. Okolo nás žijú ľudia, ktorí nie sú Jeho učeníkmi. Táto skupinka je presne pre tých ľudí, ktorí si uvedomujú, že aj ich známi potrebujú počuť dobrú správu o Kristovi. A aj pre tých, ktorí si to neuvedomujú. Spoločne sa budeme učiť, ako preukazovať lásku ľuďom okolo a konfrontovať ich s Kristom prirodzeným spôsobom.

Ako to bude s inými stredami?

Naďalej bude pokračovať modlitebný špeciál každú prvú stredu v mesiaci. Každú tretiu stredu v mesiaci bude večer chvál. Každú stredu teda bude vždy program, tak ako doteraz. Na staniciach zostane program rovnaký ako doteraz.

Vedieš skupinku? Chceš sa učiť viesť skupinku?

Chceme ťa v tom podporiť lebo je to veľmi dobré dielo! 30. 8. o 16:30 prebehne seminár Ako môžeš viesť skupinku. Zároveň Roman hľadá parťáka, ktorý by sa mohol učiť priamo na jeho skupinke. Zdá sa ti to zaujímavé? Kontaktuj ho. Vždy po modlitebnom špeciály (1. streda) bude od 20:30 do 21:30 stretnutie vedúcich skupiniek (prvé 6.9.), na ktorom Roman pomôže vidieť hlavné myšlienky kapitol a celkový obraz toho, čo potom bude na skupinkách.

skupinky_plakat.jpg