Radi vás uvidíme túto nedeľu o 9:30 na Sama Chalupku 7 v Leviciach.

Príďte v nedeľu

Nedeľné stretnutie je tlčúcim srdcom CB Levice.

Je pre nás dôležitý spoločný spev i modlitba, slávime Ježišovu smrť vysluhovaním večere Pánovej (eucharistie) a načúvaním Božiemu slovu cez čítanie a kázanie Biblie.

Cirkev je ako rodina, preto na našich stretnutiach počítame s deťmi. V priebehu nedeľných bohoslužieb sa na deti tešia vedúci, ktorí vedú program ušitý na mieru deťom v niekoľkých vekových skupinách.

Nedeľná bohoslužba je pomerne neformálna a po bohoslužbách je pripravené malé občerstvenie vo vestibule s možnosťou zastaviť sa, zoznámiť sa, jednoducho nikam sa neponáhľať…

Modlite sa s nami

Biblia nám ukazuje, že je dobré, keď sa kresťania na rôznych miestach modlia jedni za druhých. Môžete sa pridať k tým, ktorí chcú podporovať šírenie evanjelia v Leviciach a okolí, ale taktiež na celom svete.

Všetci sú vítaní k modlitbám každú nedeľu o 8:55 pred bohoslužbou.

Budeme radi, keď sa budete modliť za Levice a okolie.

Členstvo

Pokiaľ by ste sa radi porozprávali o členstve v zbore, oslovte kazateľa alebo niektorého zo starších zboru.

Slúžiť v CB Levice

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás, prosím.

Chcem podporiť

„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý dobrý skutok.“

- Biblia, 2. list Korinťanom 9:7-8

Aby sa všetko mohlo diať, je potrebných nielen mnoho ochotných ľudí, ale tiež financie.

Sú rôzne cesty k dávaniu. Každú nedeľu pri bohoslužbe prebieha dobrovoľná zbierka alebo môžete prispieť cez bankový prevod. Číslo účtu zboru je: SK14 0900 0000 0000 2861 1356.

Transparentnosť a kontrolný mechanizmus: účtovníctvo pravidelne kontrolujú revízori a každý rok prebieha na členskom zhromaždení finančná správa o hospodárení zboru. To je pravidelný prehľad pre každého člena o príjmoch a výdajoch, ktoré CB Levice v uplynulom roku malo.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, čo sa týka dávania pre CB Levice, prosím, kontaktujte nás.

Láska k Bohu

Láska k Bohu
Ježiš
usilujeme sa, aby rástla naša láska a aby všetko smerovalo k Ježišovi a k Jeho sláve

Láska k ľudom

Láska k ľudom
ľudia
pripravujeme aktivity pre rôzne skupiny ľudí a prakticky chceme prejavovať lásku

Služba svetu

Služba svetu
služba
chceme byť v našom okolí prínosom pre našich susedov, kolegov, známych aj naše mesto

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy