V nedeľu, pred a po bohoslužbách, si môžete zdarma požičať na 1. poschodí knihy s rôznou tematikou, a to i knižné novinky! K dispozícii je cca 2 400 kníh. Zoznam kníh (aktuálny k 18.1.2021) je k dispozícii tu.
Pre všetkých... Radi podporujeme rozvoj a vzdelávanie ľudí.
Radi pripravujeme užitočné veci dostupné, služba je zdarma.
Viac informácií radi poskytneme na tel. č. (0)36 633 25 20. Knihovníčkou je Edita Bálintová
 

Knižnica