Kázne v MP3

Původně pracoval jako železničář, ale poté co Bůh přehodil výhybku jeho života, začal pracovat s dětmi i dospělými v Dětské misii, s bezdomovci v Armádě spásy a potom studovat teologii v Praze. Na studiích prožil povolání ke službě kazatele a jako kazatel sloužil v Havířově, Brně, Horní Krupé a od roku 2015 je hlavním kazatelem CB Levice. Je rád s lidmi, má skvělou manželku Zdeňku a tři děti. Rád cestuje a čte.


Player needs JavaScript turned on.

Když se řekne slovo základy, mohou si lidé vybavit celou řadu různých věcí. Někomu se vybaví základy domu, jinému základy tance, dalšímu třeba základy správné výživy nebo základy práce na počítači. Jedno má ale toto slovo společné – vždycky se jedná o nějakou základní část, na kterou se dá později navázat. Na základy domu se začínají pokládat cihly a stavba roste. A podobné to je v životě. Nejdříve se učíme stát potom chodit a potom je vůbec možnost běhat. A tak se chceme v průběhu júna soustředit v rámci nedělí na základy křesťanského života. Jsou to základy, na kterých potom vyrůstá všechno ostatní. A tak postupně projdeme během čtyř nedělí, že člověk, který prožil Boží odpuštění má za co Boha chválit a uctívat Ho – to proto jsme uctievači. Protože Kristus přišel, aby sloužil, i my máme mít základní nastavení služby pro druhé – každý křesťan je služobníkom. Ježíše zvali Rabbi, což znamená učitel. A kde je učitel má být i žák… Proto jsme študentmi. A každý, kdo následuje Ježíše Krista má od něj i poslání – být misionárom ve svém okolí. Pokud ještě stále máte v mysli základy domu z úvodu, pak jsou tyto čtyři neděle čtyřmi stranami jedněch základů. Každý dům, který má vydržet delší dobu, potřebuje mít dobré základy a stejně křesťanský život se neobejde bez těchto duchovních důrazů.
Církev, která je fit Kdo by po ní netoužil? Kdo by nechtěl, do takové církve patřit? Otázkou však zůstává, jakou by měla církev být církví, aby byla zdravá (opravdu fit)… Do nového roku 2016 vstoupíme, dá-li Pán, sérií januárových kázání Církev, která je fit. Věřím, že Bible dává odpovědi na tyto otázky. První neděli roku 2016 začneme tam, kde se rodí společenství Božího lidu – milosrdným Otcem. Nebeský otec je k nám tak milosrdný, že poslal Ježíše, aby byl naší cestou, pravdou i životem. Vše tedy začíná milosrdným Otcem, který nás volá i přijímá. A když jsme laskavým, milujícím a milosrdným Otcem skrze víru v Ježíše Krista přijati do Jeho rodiny, ovlivňuje to naše životy a zároveň jsme Bohem povzbuzováni, aby se měnil i způsob našeho myšlení – abychom byli prosáknuti způsobem Jeho myšlení. A o tom bude druhá část této série: obnova mysli. V roce 2016 čeká náš sbor důležité rozhodování při volbě staršovstva, otevřeme téma z biblické perspektivy, protože na vedení záleží. Prosím modleme se za celou volbu, aby se při ní jasně naplnila Boží vůle. Boží milost nás volá nejen do rodiny, ale i do služby, proto je důležité umět reagovat na Boží zavolání ke službě – to bude dalším dílkem této januárovej série. Celou řadu zakončí tématem na manželství záleží pozvaný host kazatel Dalimil Staněk.
Přestože jsme nikdy v životě nebyli nuceni stavět pyramidy… Přestože jsme asi nikdy při návštěvě bazénu nezažili, že by se voda rozestoupila a prošli jsme bazénem suchou nohou… Přestože jsme nikdy nenavštívili horu Sinaj tak, že bychom tam slyšeli Boží hlas z jejího vrcholku… Přestože jsme asi nebyli nikdy v pokušení uctívat a klanět se odlitku zvířete ze zlata… Přeci mají příběhy knihy Exodus co říci i nám! List Římanům nám totiž napovídá, že nejde jen o příběhy pro děti… Všem těm dávným příběhům dává tuto perspektivu. „Veď čo bolo kedysi napísané…“ tedy celý Starý zákon, „…bolo napísané nám na poučenie,“ je napsán i pro nás, aby nás poučil. A důvod? „…aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej.“ (Ř 15:47) Kniha Exodus postupně vypráví sérii příběhů, které se jako jednotlivé korálky spojují do jednoho náhrdelníku, který všechny tyto příběhy spojuje. Onen náhrdelník by se mohl jmenovat Boh, ktorý zachraňuje. A proto se tak jmenuje další série kázání, která začíná od februára a končí Letnicemi.

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy