Kázne v MP3

Kázne v MP3

Sledujte aj nedele ONLINE na YouTube kanáli CB Levice, kde sú kázne od 22. 3 do 5. 5.


Player needs JavaScript turned on.

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Irónia Ježišovho odsúdenia Marek 15:1-32 Štefan Evin 24. február 2013
Je Ježiš Kristus jedinou cestou? 1. Korintským 1:17-31 Kris Lundgaard 17. február 2013
Dobroreč Hospodinovi Žalmy 103 Jaro Tomašovský 10. február 2013
Potrebuješ Ježiša Marek 14:26-72 Ján Verčimák 03. február 2013
Hostina chudobných Marek 14:1-26 Štefan Evin 20. január 2013
Stačí ti moja milosť 2. Korintským 12:9 Štefan Evin 13. január 2013
Čo ak predsa?! Marek 13:1-37 Ján Henžel 06. január 2013
Vykúpenie Rút 4 Milan Prišťák 30. december 2012
Nový človek - nový začiatok Matúš 1:17-25 Štefan Evin 25. december 2012
Neoponuj Ježišovi Marek 12:13-44 Ján Verčimák 23. december 2012
Miluj svojho blížneho ako seba samého Rimanom 14:1-23 M. Machajdík 16. december 2012
Vzkriesenie múdrosti Príslovia 1:1-17 Todd Patterson 09. december 2012
Konfrontácia autorít Marek 11:27-12:12 Štefan Evin 02. december 2012
Neboj sa, veď som s tebou Izaiáš 43:1-5 T. Kohut 25. november 2012
Triumfálny príchod chudobného kráľa Marek 11:1-25 Csaba Tolnai 18. november 2012
Kariéra alebo služba Marek 10:32-52 Miroslav Haszics 11. november 2012
Dobrý a bohatý, ale skrachovaný Marek 10:13-31 Štefan Evin 04. november 2012
Ježiš, rozvody a my Marek 10:1-16 Štefan Evin 28. október 2012
Pavlová hlboká túžba Rimanom 10:1-17 J. Birnie 21. október 2012
Povaha kresťanskej radosti Ján 5:10-14 Petr Kučera 14. október 2012
Príbeh záchrany J. Schlitt 07. október 2012
Žite spolu v pokoji Marek 9:30-48 Ján Verčimák 30. september 2012
Dve hostiny Matúš 14:13-21 Jan Asszonyi 23. september 2012
Slávny vrch premenenia verzus problematický svet pod ním Marek 9:2-29 Csaba Tolnai 16. september 2012
Nie je kristus ako Kristus Marek 8:27-9:1 Štefan Evin 09. september 2012
Už vieme, kto je Ježiš? Marek 7:31-8:30 Štefan Evin 02. september 2012
Netradičný Ježiš Marek 7:1-30 Jaro Tomašovský 26. august 2012
Nikdy nie si mimo dohľadu Boha Marek 6:31-56 Csaba Tolnai 19. august 2012
Tri obrazy nasledovania Marek 6:1-29 Miroslav Haszics 12. august 2012
Život v Duchu Rimanom 8:1-18 M. Machajdík 05. august 2012
Ježiš - Pán nad stvorením, nad mocnosťami, chorobou a smrťou Marek 4:35-5:43 Csaba Tolnai 29. júl 2012
Boh vedie ľud za milosrdenstvom Rút 3:1-18 Milan Prišťák 22. júl 2012
Ako rastie Božie kráľovstvo Marek 4:1-34 Štefan Evin 15. júl 2012
Boží kráľ a jeho nový ľud Marek 3:7-35 Štefan Evin 08. júl 2012
Nekompatibilný Ježiš Marek 2:18-3:6 Ján Verčimák 01. júl 2012
Ježišova priorita Marek 1:40-2:17 Štefan Evin 24. jún 2012
Kafarnaum hore nohami Marek 16:16-39 Csaba Tolnai 12. jún 2012
Či ma miluješ? Ján 21:1-14 Miroslav Haszics 10. jún 2012
Prichádza k nám Boží kráľ Marek 1:1-15 Štefan Evin 03. jún 2012
Duch svätý nám bol daný Rimanom 8
Joel 3
Jeremiáš 31
Csaba Tolnai 28. máj 2012
Kresťanská zodpovednosť Rimanom 2:1-2 D. Hughes 27. máj 2012
Hospodin plní svoje zasľúbenia a stavia nám dom 2. Samuelova 7:1-29 Csaba Tolnai 20. máj 2012
Pozdravy, ktoré spájajú Kolosenským 4:7-18 Štefan Evin 13. máj 2012
Pán mi cestu dá 2. Mojžišova 3:1-22 T. Kohut 06. máj 2012
Naše nové postoje v misii Kolosenským 4:2-6 Štefan Evin 29. apríl 2012
Nezadržiavat mzdu to je to správne Kolosenským 3:22-4:1 Csaba Tolnai 22. apríl 2012
Naša nová (Kristovská) identita doma Kolosenským 3:17-21 Ján Henžel 15. apríl 2012
Malá epizóda s veľkou perspektívou Matúš 28:1-20 Miroslav Haszics 08. apríl 2012
Veľkonočné premýšľanie Marek 14:12-26 Štefan Evin 06. apríl 2012
Zaujal ťa Ježiš? Matúš 21:1-11 Chris Menzfeld 01. apríl 2012
Viera aj v utrpení 1. Petrov 1:3-25 Š. Markuš 25. marec 2012
Nové rúcho Kolosenským 3:11-17 Csaba Tolnai 18. marec 2012
Sústreďte sa na nebeské a umŕtvujte pozemské Kolosenským 3:1-11 Juraj Kohút 11. marec 2012
Bezkonkurenčný Kristus Kolosenským 2:16-23 Štefan Evin 04. marec 2012
Piaty Element Kolosenským 2:6-15 Miroslav Haszics 26. február 2012
Pokračujme iba s Kristom Kolosenským 1:24-2:7 Štefan Evin 19. február 2012
Neodkloňme sa od Krista Kolosenským 1:15-23 Csaba Tolnai 12. február 2012
Naše modlitebné túžby Kolosenským 1:9-14 Štefan Evin 05. február 2012
Cirkev a slovo evanjelia Kolosenským 1:1-8 Ján Henžel 29. január 2012
Boh pozná naše myšlienky Žalmy 139:1-24 Csaba Tolnai 22. január 2012
Márnotratný Boh Lukáš 15:11-32 Štefan Evin 15. január 2012
Ježišovo zajatie Ján 18:1-11 Miroslav Haszics 08. január 2012
Pokánie a obnova spoločenstva zmluvy Ezdráš 10:1-44 Štefan Evin 01. január 2012
Naše oči vidia Božiu spásu Lukáš 2 Štefan Evin 25. december 2011
Ježiš - Pán celého stvorenstva a vesmíru Matúš 2:1-16 Csaba Tolnai 18. december 2011
Hranica, ktorá chráni nás a Božiu povesť Ezdráš 9:15-10:6 Štefan Evin 11. december 2011
Ospravedlnený skrze vieru II Rút 7:1-25 M. Machajdík 04. december 2011
Naše neprávosti nám prerástli cez hlavu Ezdráš 8:35-10:1 Štefan Evin 27. november 2011
Dokonalé odpustenie Žalmy 32:1-11 Csaba Tolnai 20. november 2011
Žite radostne aj dnes Žalmy 22:23
Lukáš 2:10-14
J. Kerekréty 13. november 2011
Veľkňazská modlitba Ján 17:1-26 Miroslav Haszics 06. november 2011
Čo nás charakterizuje Ján 13:34-35 Jaro Tomašovský 30. október 2011
Služobník v akcii - prípravy Ezdráš 7:21-8:23 Štefan Evin 23. október 2011
Boží služobník - nástroj duchovnej obnovy Ezdráš 7:1-10 Štefan Evin 16. október 2011
Slávnosť ďakovania Lukáš 17:11-19 Peter Prištiak 09. október 2011
Dobrý Pastier Ján 10:11-14 Pavol Bomba 02. október 2011
Nestačí začať, potrebné je dokončiť Ezdráš 5-6 Štefan Evin 25. september 2011
Mesiáš prinášajúci radosť Izaiáš 61:1-11 Csaba Tolnai 18. september 2011
Nenávisť sveta a láska Božia Ján 16:1-16 Miroslav Haszics 11. september 2011
Konfrontácia Ezdráš 4:1-24 Štefan Evin 04. september 2011
Božia vernosť Žalmy 16:1-11 E. Dodds 21. august 2011
Svedectvo Jána Krstiteľa Ján 1:19-44 J. Taylor 14. august 2011
Ospravedlnený skrze vieru Rút 3:1-31 M. Machajdík 07. august 2011
Kresťan a majetok Lukáš 16:1-13 Jaro Tomašovský 31. júl 2011
Čo je odpustenie? Matúš 18:21-35 Csaba Tolnai 24. júl 2011
Svet ťa nenávidí Ján 15:18-27 Miroslav Haszics 17. júl 2011
Sloboda Ezdráš 1:1-67 Štefan Evin 10. júl 2011
Božie ziavenie Žalmy 19:1-15 Ján Henžel 03. júl 2011
Pravá a falošná identita kresťana Matúš 25:1-13 Csaba Tolnai 26. jún 2011
Deň rodiny Zachariáš 8:1-8 Štefan Evin 19. jún 2011
Duch Svätý nám dáva Kristov život Skutky 19:1-10 Štefan Evin 12. jún 2011
Cena za život Marek 5:1-20 Jaro Tomašovský 05. jún 2011
Sviatok nanebovstúpenia Pána Žalmy 121:1-8 Csaba Tolnai 02. jún 2011
Zostávajte v Božej milosti 1. Petrov 5:10-14 Štefan Evin 29. máj 2011
Akcie a reakcie 1. Petrov 5:6-11 Štefan Evin 22. máj 2011
Ježiš - vínny kmeň Ján 15:1-17 Miroslav Haszics 15. máj 2011
Kráľovská hostina na Sione Izaiáš 25:6-8 Csaba Tolnai 08. máj 2011
Bremená v našom živote a čo s nimi Žalmy 12 M. Moravský 01. máj 2011
Vzkriesenie toho Ježiša Skutky 2 Štefan Evin 24. apríl 2011
Čo to znamená byť kresťanom Rút 10:9-15 Jaro Tomašovský 17. apríl 2011