Kázne v MP3

Kázne v MP3


Player needs JavaScript turned on.

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Kresťanská zodpovednosť Rimanom 2:1-2 D. Hughes 27. máj 2012
Hospodin plní svoje zasľúbenia a stavia nám dom 2. Samuelova 7:1-29 Csaba Tolnai 20. máj 2012
Pozdravy, ktoré spájajú Kolosenským 4:7-18 Štefan Evin 13. máj 2012
Pán mi cestu dá 2. Mojžišova 3:1-22 T. Kohut 06. máj 2012
Naše nové postoje v misii Kolosenským 4:2-6 Štefan Evin 29. apríl 2012
Nezadržiavat mzdu to je to správne Kolosenským 3:22-4:1 Csaba Tolnai 22. apríl 2012
Naša nová (Kristovská) identita doma Kolosenským 3:17-21 Ján Henžel 15. apríl 2012
Malá epizóda s veľkou perspektívou Matúš 28:1-20 Miroslav Haszics 08. apríl 2012
Veľkonočné premýšľanie Marek 14:12-26 Štefan Evin 06. apríl 2012
Zaujal ťa Ježiš? Matúš 21:1-11 Chris Menzfeld 01. apríl 2012
Viera aj v utrpení 1. Petrov 1:3-25 Š. Markuš 25. marec 2012
Nové rúcho Kolosenským 3:11-17 Csaba Tolnai 18. marec 2012
Sústreďte sa na nebeské a umŕtvujte pozemské Kolosenským 3:1-11 Juraj Kohút 11. marec 2012
Bezkonkurenčný Kristus Kolosenským 2:16-23 Štefan Evin 04. marec 2012
Piaty Element Kolosenským 2:6-15 Miroslav Haszics 26. február 2012
Pokračujme iba s Kristom Kolosenským 1:24-2:7 Štefan Evin 19. február 2012
Neodkloňme sa od Krista Kolosenským 1:15-23 Csaba Tolnai 12. február 2012
Naše modlitebné túžby Kolosenským 1:9-14 Štefan Evin 05. február 2012
Cirkev a slovo evanjelia Kolosenským 1:1-8 Ján Henžel 29. január 2012
Boh pozná naše myšlienky Žalmy 139:1-24 Csaba Tolnai 22. január 2012
Márnotratný Boh Lukáš 15:11-32 Štefan Evin 15. január 2012
Ježišovo zajatie Ján 18:1-11 Miroslav Haszics 08. január 2012
Pokánie a obnova spoločenstva zmluvy Ezdráš 10:1-44 Štefan Evin 01. január 2012
Naše oči vidia Božiu spásu Lukáš 2 Štefan Evin 25. december 2011
Ježiš - Pán celého stvorenstva a vesmíru Matúš 2:1-16 Csaba Tolnai 18. december 2011
Hranica, ktorá chráni nás a Božiu povesť Ezdráš 9:15-10:6 Štefan Evin 11. december 2011
Ospravedlnený skrze vieru II Rút 7:1-25 M. Machajdík 04. december 2011
Naše neprávosti nám prerástli cez hlavu Ezdráš 8:35-10:1 Štefan Evin 27. november 2011
Dokonalé odpustenie Žalmy 32:1-11 Csaba Tolnai 20. november 2011
Žite radostne aj dnes Žalmy 22:23
Lukáš 2:10-14
J. Kerekréty 13. november 2011
Veľkňazská modlitba Ján 17:1-26 Miroslav Haszics 06. november 2011
Čo nás charakterizuje Ján 13:34-35 Jaro Tomašovský 30. október 2011
Služobník v akcii - prípravy Ezdráš 7:21-8:23 Štefan Evin 23. október 2011
Boží služobník - nástroj duchovnej obnovy Ezdráš 7:1-10 Štefan Evin 16. október 2011
Slávnosť ďakovania Lukáš 17:11-19 Peter Prištiak 09. október 2011
Dobrý Pastier Ján 10:11-14 Pavol Bomba 02. október 2011
Nestačí začať, potrebné je dokončiť Ezdráš 5-6 Štefan Evin 25. september 2011
Mesiáš prinášajúci radosť Izaiáš 61:1-11 Csaba Tolnai 18. september 2011
Nenávisť sveta a láska Božia Ján 16:1-16 Miroslav Haszics 11. september 2011
Konfrontácia Ezdráš 4:1-24 Štefan Evin 04. september 2011
Božia vernosť Žalmy 16:1-11 E. Dodds 21. august 2011
Svedectvo Jána Krstiteľa Ján 1:19-44 J. Taylor 14. august 2011
Ospravedlnený skrze vieru Rút 3:1-31 M. Machajdík 07. august 2011
Kresťan a majetok Lukáš 16:1-13 Jaro Tomašovský 31. júl 2011
Čo je odpustenie? Matúš 18:21-35 Csaba Tolnai 24. júl 2011
Svet ťa nenávidí Ján 15:18-27 Miroslav Haszics 17. júl 2011
Sloboda Ezdráš 1:1-67 Štefan Evin 10. júl 2011
Božie ziavenie Žalmy 19:1-15 Ján Henžel 03. júl 2011
Pravá a falošná identita kresťana Matúš 25:1-13 Csaba Tolnai 26. jún 2011
Deň rodiny Zachariáš 8:1-8 Štefan Evin 19. jún 2011
Duch Svätý nám dáva Kristov život Skutky 19:1-10 Štefan Evin 12. jún 2011
Cena za život Marek 5:1-20 Jaro Tomašovský 05. jún 2011
Sviatok nanebovstúpenia Pána Žalmy 121:1-8 Csaba Tolnai 02. jún 2011
Zostávajte v Božej milosti 1. Petrov 5:10-14 Štefan Evin 29. máj 2011
Akcie a reakcie 1. Petrov 5:6-11 Štefan Evin 22. máj 2011
Ježiš - vínny kmeň Ján 15:1-17 Miroslav Haszics 15. máj 2011
Kráľovská hostina na Sione Izaiáš 25:6-8 Csaba Tolnai 08. máj 2011
Bremená v našom živote a čo s nimi Žalmy 12 M. Moravský 01. máj 2011
Vzkriesenie toho Ježiša Skutky 2 Štefan Evin 24. apríl 2011
Čo to znamená byť kresťanom Rút 10:9-15 Jaro Tomašovský 17. apríl 2011
Mladší, buďte poddaní starším 1. Petrov 5:1-6 Štefan Evin 10. apríl 2011
Ježiš na hore premenenia Matúš 17:1-9 Csaba Tolnai 03. apríl 2011
Ježiš udáva smer, spôsob a cieľ života Ján 14:1-31 Miroslav Haszics 27. marec 2011
Starší, paste Božie stádo 1. Petrov 5:1-5 Štefan Evin 20. marec 2011
Rút zbiera klasy na Bóazovom poli Rút 2:1-23 M. Pristiak 13. marec 2011
Ježišová úcta k nám Ján 13:1-38 Miroslav Haszics 06. marec 2011
Počítajme s utrpením pre Krista 1. Petrov 4:12-19 Štefan Evin 27. február 2011
Výstraha pred pohanstvom 1. Mojžišova 11:1-9 Š. Markuš 20. február 2011
Človek si buduje meno bez Boha 1. Mojžišova 11:1-9 Juraj Kohút 13. február 2011
Slepec pri Jerichu Lukáš 18:35-43 Csaba Tolnai 06. február 2011
Židovská nevera Ján 12:37-50 Miroslav Haszics 30. január 2011
Ježiš v Jeruzaleme Ján 12:12-36 Miroslav Haszics 23. január 2011
Duchovný životný štýl 1. Petrov 4:7-11 Štefan Evin 16. január 2011
Už nestrácajte čas 1. Petrov 4:1-11 Štefan Evin 09. január 2011
Pomazanie Ježiša v Betánii Ján 12:1-11 Miroslav Haszics 02. január 2011
Pravé poklady Matúš 6:25-34 Csaba Tolnai 26. december 2010
Vianočné bohoslužby Ján 13:3-5 Miroslav Haszics 25. december 2010
Lazár Ján 11:1-44 Miroslav Haszics 19. december 2010
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude zachránený 1. Petrov 3:17-22 Štefan Evin 12. december 2010
Evanjelium Lukáš 13:1-9 Gabriel Gajdoš 05. december 2010
Skazenosť ľudstva 1. Mojžišova 6:5-7 Slavo Poloha 28. november 2010
Podobenstvo o stratenej ovci Lukáš 15:1-7 Karel Fojtík 21. november 2010
Kresťanova nádej v utrpení pre evanjelium 1. Petrov 3:8-18 Štefan Evin 14. november 2010
Ježiš na slávnostiach posvätenia chrámu Ján 10:22-42 Miroslav Haszics 07. november 2010
Rozdielnosť, z ktorej sa manželia môžu radovať 1. Petrov 3:1-7 Štefan Evin 24. október 2010
Uzdravenie slepého od narodenia Ján 9:1-41 Miroslav Haszics 17. október 2010
Božia spravodlivosť odhalená na Kristovom kríži Rút 3:21-26 Ján Henžel 10. október 2010
Hádka so židmi o Ježišovom božstve Ján 8:30-59 Miroslav Haszics 03. október 2010
Naše manželstvo je odrazom našej podriadenosti Kristovi 1. Petrov 3:1-7 Štefan Evin 26. september 2010
Blahoslavenstvá Lukáš 6:20-26 Ervin Mittelmann 19. september 2010
Kresťanský život v podriadenosti ako zápas so sebou a svedectvo svetu 1. Petrov 2:11-25 Štefan Evin 12. september 2010
Ježiš - svetlo sveta Ján 8:21-29 Miroslav Haszics 05. september 2010
Ježiš - svetlo sveta Ján 8:12-20 Miroslav Haszics 29. august 2010
Staviteľ zatiaľ nedokončenej stavby počíta aj s nami 1. Petrov 2:1-10 Štefan Evin 22. august 2010
Cudzoložnica Ján 8:1-11 Miroslav Haszics 15. august 2010
Živá voda Ján 7:37-39 Miroslav Haszics 08. august 2010
Nevyhnutná a nesamozrejmá láska 1. Petrov 1:22-2:3 Štefan Evin 01. august 2010
Bohatý mládenec Marek 10:17-22 Jaro Tomašovský 25. júl 2010
Výzvy pre putujúce deti Božie 1. Petrov 1:13-21 Štefan Evin 18. júl 2010
Ježiš - chlieb života 2 Ján 6:41-71 Miroslav Haszics 11. júl 2010