Tešíme sa na vás v nedeľu

Všetkých pozývame na nedeľné stretnutie od 9:30. Nedeľné stretnutia prebiehajú v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (pri vchode prebieha dezinfekcia rúk, na stretnutie prichádzame s rúškami, sedíme v každej druhej lavici a v 2 metrových odstupoch). I keď prebiehajú osobitné bohoslužby pre seniorov (utorok o 17:00), seniorov pozývame aj na nedeľné stretnutie. Na bohoslužbách pre seniorov káže Roman Neumann z knihy Nehemiáš.

V utorok, 19. mája o 17:30 budú bohoslužby pre seniorov v CB Levice

Drazí přátelé, rád bych vás informoval, že ve Zboru CB Levice dočasně zavádíme bohoslužby pro seniory. Budou v úterý 19. mája od 17:30. S láskou Roman Neumann

Bohoslužby od neděle 10. 5. budou

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a návštěvníci CB Levice. Od neděle 10. 5. v 9:30 budou probíhat bohoslužby v souladu s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva. 10. 5. bude vysluhována večeře Páně. S láskou váš Roman Neumann

Skupinky ONLINE

Rozjíždí se další skupinky online. Když jste do skupinky už chodili, kontaktujte prosím svého vedoucího skupinky. Pokud byste se rádi do online skupinky nově připojili, kontaktujte prosím Romana Neumanna.

Můžeme použít službu jitsi.org, která je zdarma, bez registrace, instalace (použijete pouze svůj internetový prohlížeč) a funguje pro skupinové videohovory (je k dispozici i verze pro telefony).

Veľká noc ONLINE

Letos bude velikonoční týden velmi zvláštní, protože nadále platí, že se nemůžeme setkávat tváří v tvář. Nicméně stále se můžeme kontaktovat skrze telefon či skrze moderní technologie.

Velký pátek ONLINE bude v 9:30 na YouTube kanálu CB Levice.

Velikonoční neděle bude zvláštní tím, že kromě standardního vysílání v 9:30 na YouTube kanálu CB Levice, bude zároveň vysílána v Levickej televízii v 10:00.

Předvelikonoční speciál o domově. Je na motivy poutnického Žalmu 120. Poutnické žalmy jsou ty, které si zpívali poutníci, když šli do Jeruzaléma, například na velikonoce. K vidění zde.

Stále se můžete připojit k modlitebnímu řetězu a to tak, že do tabulky na tomto odkazu vepíšete své jméno k Vámi zvolenému času a dnu. Modlitební řetěz potrvá do 13. 4.

S láskou váš

Roman Neumann

Pastýřský list - 20. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a návštěvníci CB Levice

Píši vám, abych vás informoval o možnostech, které v nastalé situaci můžeme využít. Nyní nevíme, kdy nastane konec omezení, proto chceme tento zvláštní čas dobře využít. Pro nikoho z nás není situace společného nesetkávání příjemná, protože list Židům 10:25 říká: „Nezanedbávejte společná shromáždění…“ Přesto chceme hledat způsoby k duchovnímu růstu - ale i pro povzbuzování druhých - které nám umožňuje současná technika.

Čas pro růst

Modleme se, aby toto období bylo obdobím duchovního růstu. Modleme se, jak můžeme sloužit lidem kolem nás (např. komu můžeme zatelefonovat). Modleme se, aby současné výzvy a těžkosti otevíraly mnohá srdce pro evangelium. Modleme se za nemocné, lékaře a zdravotníky i nemocí ohrožené. Můžete se prakticky připojit k modlitebnímu řetězu a to tak, že do tabulky na tomto odkazu vepíšete své jméno k Vámi zvolenému času a dnu.

Neděle

Jak chceme jako církev fungovat v průběhu tohoto období? Od neděle budou od 9:30 k dispozici kázání formou videa. Bylo by skvělé, kdyby se rodina mohla setkat k rodinné bohoslužbě, společně zpívat, modlit se a společně poslouchat připravené kázání. Je to způsob, jak budovat společenství. Video bude k dispozici na YouTube kanálu CB Levice.

Cirkev v karanténe

Tak se bude jmenovat série videí, která budeme publikovat. Každé dva dny (pondělí, středa, pátek) chceme v 18:00 vydat kratší video, nějaké povzbuzení pro život víry. Budeme se střídat já a Ján Verčimák. Videa budou k dispozici na YouTube kanálu CB Levice.

Buďme spolu

Právě nyní, v tomto období se může konkrétně projevit naše sborová vize, ke které směřujeme: Láska k Bohu, láska k lidem a služba světu. Proto si prosím všímejte lidí ve svém okolí. Síť vztahů, kterou jako sborová rodina máme, udržujme prostřednictvím zájmu. Můžeme si navzájem telefonovat nebo být ve spojení skrze sociální sítě. Mysleme také na nejvíce zranitelné a osamocené lidi.

Můžete nás kontaktovat

Prosím, nebojte se požádat o pomoc. K rozhovoru jsou připraveni kazatelé našeho sboru i pastorační poradce. Nebude to sice osobní setkání, ale nějaký způsob vymyslíme. Jen prosím počítejte s tím, že kancelář sboru v těchto dnech není otevřená. Modlím se, aby nás Pán Bůh tímto obdobím nejen provedl, ale aby nás i posílil a dával moudrost.

S láskou váš

Roman Neumann

Pastýřský list - 11. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a návštěvníci CB Levice

Od 10. 3. byla zrušena veškerá setkávání v CB Levice. Netýká se to jen nedělí, ale i všech ostatních aktivit a veřejných setkávání včetně členského shromáždění.

Píši vám tento pastýřský list, abych vám připomenul Ježíšova slova: „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ (Jan 14:1) Je to otázka vnitřního pokoje, jistoty, že když osobně důvěřuji Kristu, jsem Boží milované dítě, a proto se naše srdce nemusí třást.

Zároveň bych však chtěl připomenout, že ti, co jsou už nemocní, nejsou větší hříšníci. Ježíš o tom jasně mluví: „Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám…“ (Lukáš 13:4-5)

Proto doprovázejme naši společnost i nakažené lidi svými modlitbami, aby je Bůh pozvedal. Buďme v tom solí a světlem. Zároveň využijme dobu k modlitbám, pokoření se před Bohem, hledání Jeho vůle i Jeho záměrů.

Buďme prosím ohleduplní především k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel.

S láskou váš

Roman Neumann

Dôležité info - 10. 3. 2020

Všetky stretnutia, aktivity a nedeľné bohoslužby sú do odvolania ZRUŠENÉ!