Pastýřský list - 20. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a návštěvníci CB Levice

Píši vám, abych vás informoval o možnostech, které v nastalé situaci můžeme využít. Nyní nevíme, kdy nastane konec omezení, proto chceme tento zvláštní čas dobře využít. Pro nikoho z nás není situace společného nesetkávání příjemná, protože list Židům 10:25 říká: „Nezanedbávejte společná shromáždění…“ Přesto chceme hledat způsoby k duchovnímu růstu - ale i pro povzbuzování druhých - které nám umožňuje současná technika.

Čas pro růst

Modleme se, aby toto období bylo obdobím duchovního růstu. Modleme se, jak můžeme sloužit lidem kolem nás (např. komu můžeme zatelefonovat). Modleme se, aby současné výzvy a těžkosti otevíraly mnohá srdce pro evangelium. Modleme se za nemocné, lékaře a zdravotníky i nemocí ohrožené. Můžete se prakticky připojit k modlitebnímu řetězu a to tak, že do tabulky na tomto odkazu vepíšete své jméno k Vámi zvolenému času a dnu.

Neděle

Jak chceme jako církev fungovat v průběhu tohoto období? Od neděle budou od 9:30 k dispozici kázání formou videa. Bylo by skvělé, kdyby se rodina mohla setkat k rodinné bohoslužbě, společně zpívat, modlit se a společně poslouchat připravené kázání. Je to způsob, jak budovat společenství. Video bude k dispozici na YouTube kanálu CB Levice.

Cirkev v karanténe

Tak se bude jmenovat série videí, která budeme publikovat. Každé dva dny (pondělí, středa, pátek) chceme v 18:00 vydat kratší video, nějaké povzbuzení pro život víry. Budeme se střídat já a Ján Verčimák. Videa budou k dispozici na YouTube kanálu CB Levice.

Buďme spolu

Právě nyní, v tomto období se může konkrétně projevit naše sborová vize, ke které směřujeme: Láska k Bohu, láska k lidem a služba světu. Proto si prosím všímejte lidí ve svém okolí. Síť vztahů, kterou jako sborová rodina máme, udržujme prostřednictvím zájmu. Můžeme si navzájem telefonovat nebo být ve spojení skrze sociální sítě. Mysleme také na nejvíce zranitelné a osamocené lidi.

Můžete nás kontaktovat

Prosím, nebojte se požádat o pomoc. K rozhovoru jsou připraveni kazatelé našeho sboru i pastorační poradce. Nebude to sice osobní setkání, ale nějaký způsob vymyslíme. Jen prosím počítejte s tím, že kancelář sboru v těchto dnech není otevřená. Modlím se, aby nás Pán Bůh tímto obdobím nejen provedl, ale aby nás i posílil a dával moudrost.

S láskou váš

Roman Neumann

Pastýřský list - 11. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé a návštěvníci CB Levice

Od 10. 3. byla zrušena veškerá setkávání v CB Levice. Netýká se to jen nedělí, ale i všech ostatních aktivit a veřejných setkávání včetně členského shromáždění.

Píši vám tento pastýřský list, abych vám připomenul Ježíšova slova: „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ (Jan 14:1) Je to otázka vnitřního pokoje, jistoty, že když osobně důvěřuji Kristu, jsem Boží milované dítě, a proto se naše srdce nemusí třást.

Zároveň bych však chtěl připomenout, že ti, co jsou už nemocní, nejsou větší hříšníci. Ježíš o tom jasně mluví: „Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám…“ (Lukáš 13:4-5)

Proto doprovázejme naši společnost i nakažené lidi svými modlitbami, aby je Bůh pozvedal. Buďme v tom solí a světlem. Zároveň využijme dobu k modlitbám, pokoření se před Bohem, hledání Jeho vůle i Jeho záměrů.

Buďme prosím ohleduplní především k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel.

S láskou váš

Roman Neumann

Dôležité info - 10. 3. 2020

Všetky stretnutia, aktivity a nedeľné bohoslužby sú do odvolania ZRUŠENÉ!