Kázne v MP3


Player needs JavaScript turned on.

Názov Referencie Rečník Dátum
Závisť Jakubov 4:1-3 Roman Neumann 30. jún 2019
Chamtivosť Lukáš 12:15-21
2. Korintským 8:1-9
Roman Neumann 23. jún 2019
Hnev Efezským 4:31-32
Matúš 18:21-35
Roman Neumann 16. jún 2019
Pocit viny Žalmy 26:2
Matúš 5:23-24
Roman Neumann 02. jún 2019

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy