Kázne v MP3


Player needs JavaScript turned on.

Názov Referencie Rečník Dátum
Kto sú pastieri a čo je ich úlohou? 1. Petrov 5:1-4
Matúš 28:20
Roman Neumann 08. september 2019
Vedenie 1. 1. Timoteovi 3:1-7 Jaro Tomašovský 01. september 2019