Kázne v MP3


Player needs JavaScript turned on.

Názov Referencie Rečník Dátum
Tlkot Ježišovho srdca Marek 10:35-45 Roman Neumann 24. marec 2019
Ťažko stráviteľné menu Marek 1:1-15 Roman Neumann 17. marec 2019
Istota vzkriesenia Lukáš 24:36-53 Roman Neumann 01. apríl 2018
Odpusť im... Lukáš 23:26-49 Roman Neumann 30. marec 2018
Milosrdný Samaritán Lukáš 10:25-37 Daniel Jurčo 25. marec 2018
Gordický uzol Lukáš 6:1-5 Roman Neumann 18. marec 2018
Začiatok Ježišovej služby Lukáš 4:14-30 Juraj Kohút 11. marec 2018
Kozmický zápas v púšti Lukáš 4:1-13 Štefan Evin 04. marec 2018
Vodopád radosti Lukáš 1:46-55 Roman Neumann 25. február 2018