Nedeľa vďačnosti s krstami

Zostrih dvoch rôznych akcií ktoré sa konajú pravidelne v Mládežnickom Centre Kontakt Café v Leviciach.

Zájazd seniorov do Banskej Bystrice