Na tejto Tryzne sme sa ako CB Levice aktívne podliali.

Prednáška v MC Kontakt

Vianočné vysielanie levickej televízie, v ktorom vystupuje aj Roman Neumann z CB Levice

Prednáška v MC Kontakt